Vítáme Vás v programu AT-Koleje     
 Uživatelské jméno:  
Heslo:  
 

Vaše přihlašovací údaje do aplikace AT-Koleje jsou shodné s přihlašovacími údaji
do sítě eduroam (uživatelské jméno je vaše osobní číslo).

Změnu hesla je možné provést na http://mamut.ujep.cz.
Návod na změnu hesla najdete na http://eduroam.ujep.cz/doku.php?id=cs:navod_mamut

Pokud neznáte svoje heslo, použijte funkci na obnovu hesla, kterou najdete ve webovém rozhraní studentského mailu. Její popis najdete na http://eduroam.ujep.cz/doku.php?id=cs:navod_reset.

Pro řešení jiných problémů s přihlášením je možné poslat ze studentského e-mailu požadavek na sit@rt.ujep.cz